subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

กระดาษกรอง ผ้ากรอง ถุงกรอง ถุงกรองฝุ่น กรองน้ำ กรองน้ำมัน กรองน้ำเสีย มลภาวะ กรองอุตสาหกรรม ห้องทดลอง แลป

บริษัทนูนเฟียร์จำกัด --- NOONFIER CO.,LTD

 

5/47,5/49 ถนนหนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ10540

โทร 02-7102474-6 หรือ 081-8329317

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์การกรองทุกชนิด

 

การกรองโดยทั่วไปหรือการดำเนินการทางกายภาพทางกลซึ่งจะใช้สำหรับการแยกของแข็งจากของเหลว ของเหลวหรือก๊าซโดยการอัดผ่านตัวกลางที่ของเหลวสามารถผ่านได้ ส่วนของแข็งที่อยู่ในเหลวจะยังคงอยู่ แต่การแยกยังไม่สมบูรณ์; ของแข็งที่เหลือจะยังมีการปนเปื้อนด้วยของเหลวบางอย่าง ใน การกรองจะมีอนุภาคเล็ก ๆ ที่แยกได้ผ่านตัวกรองซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของรูพรุนและความหนาของตัวกรอง

 

 

500px-FilterDiagram.svg.png (500×308)

 

กระดาษกรอง

ถุงกรอง

ผ้ากรอง

ถุงกรองสระว่ายน้ำ

ถุงกรองฝุ่น

กรองน้ำเสีย

กระดาษกรอง ผ้ากรอง ถุงกรอง ถุงกรองฝุ่น กรองน้ำ กรองน้ำมัน กรองน้ำเสีย มลภาวะ กรองอุตสาหกรรม ห้องทดลอง แลป

 


copy right reserved ©2011 NOONFIER CO.,LTD